La Coral l’Amistat juntament amb la Camerata Impromptu participarà al concert benèfic que la Fundació Finestrelles ha organitzat a l’Auditori de Barecelona pel dimarts 9 d’octubre.
L’acte presentat per Marcel Gorgori, és una gala lírica on intervindrà el tenor Alex Vicens i l’Orquestra Barcelona Filharmonia sota la direcció de Daniel Antolí.
Les entrades pel concert ja s’han exhaurit.

CONCERT FUNDACIÓ FINESTRELLES