Els fins que marquen els nostres estatuts són:

Conrear la música vocal en totes les seves formes
Col·laborar en les tasques públiques de formació i sensibilització musical
Contribuir a la difusió de la cultura catalana
En queda exclòs tot ànim de lucre.

Coherents amb aquests fins les funcions que realitza la coral són:
Cultural promovent concerts i projectes musicals
Pedagògica de cara als propis cantaires, per la formació musical que se’ls ofereix
Divulgadora de la música pel públic que assisteix als concerts de la Temporada de Música Clàssica
Formativa per a escolars que assisteixen als espectacles que organitzem i pels cantaires donant-los tècnica vocal
Social que té les següents vessants:

Mantenir de la tradició coral a Premià de Mar
Mantenir una entitat activa en el teixit associatiu que li permet ajudar a dinamitzar-lo
Compromís amb d’altres entitats del poble.
Intercanviar amb d’altres entitats corals
Afavorir la relació entre els cantaires i la implicació dels mateixos en el funcionament de l’entitat.