ARNAU TORRES NADAL – PRESIDENT

ISAAC SÁNCHEZ BARRERA – VICEPRESIDENT

MARIA FARRERONS MATEU – SECRETÀRIA

ORIOL QUER I RIERA – TRESORER

JOAN FRANCESC ALTÉS i RIERA – VOCAL

ROSA GUEROLA FERNÁNDEZ – VOCAL