ARNAU TORRES NADAL- PRESIDENT

ISAAC SÁNCHEZ BARRERA -VICEPRESIDENT

MARIA FARRERONS MATEU – SECRETARIA

ORIOL QUER I RIERA – TRESORER

JOAN FRANCESC ALTÉS i RIERA -VOCAL