ISAAC SÁNCHEZ BARRERA – PRESIDENT

MARIA FARRERONS MATEU – SECRETÀRIA

CARLOS GARCÍA DE GALDIANO ZURBANO – TRESORER

JOAN FRANCESC ALTÉS i RIERA – VOCAL

ROSA GUEROLA FERNÁNDEZ – VOCAL