L’any 2021 hem rebut els següents ajuts públics a la nostra activitat:

Ajuntament de Premià de Mar subvenció per a l’activitat de la Coral (curs 2020-21)                      2.749,72 €

Ajuntament de Premià de Mar conveni per la  IX Temporada de Música                                                   5.500,00 €

Generalitat de Catalunya + DIBA (Programa.cat) pels concerts de la  IX i X Temporada de Música (2021):

          Bach, Música i Paraula             Cor Ciutat de Mataró                                                        367,50 +    437,50 €

          Do de Dona                                   Trio Andrée                                                                               442,00 +    425,00 €

          Essències                                        Lieder Càmera                                                                        462,00 +    440,00 €

          Homenatge a la Sarsuela      Orquesta Filarmonica de la Mancha                      1.194,90 +    682,80 €

          Una serenata romàntica       Orquestra de Cambra Catalana                               1.155,00 + 1.100,00 €

          Concert de valsos                     Orquestra Terres de Marca                                         1.130,75 +    646,14 €

          Violoncels de Pel·lícula         Northern Cellos                                                                       559,02 +    499,13 €

 

 

 

A QUINES DESPESES ES DEDIQUEN ELS DINERS REBUTS?

Despeses de personal

Formació dels cantaires

Contractació de músics, material  i publicitat pels espectacles del Cicle i de la Temporada

Publicitat, propaganda i programes de mà dels concerts

Material per a l’activitat