L’any 2020 hem rebut els següents ajuts públics a la nostra activitat:

Ajuntament de Premià de Mar subvenció per a l’activitat de la Coral (curs 2019-20)                      2.339,14 €

Ajuntament de Premià de Mar conveni per la  VIII Temporada de Música                                              4.000,00 €

Generalitat de Catalunya + DIBA (Programa.cat) pels concerts de la  VIII i IX Temporada de Música (2020):

         Amb veu de dona             Mireia Pintó Vladislav Bronovetzky i Sílvia Bel                           798,00 + 874,00 €

         Dreams                                  Albert Guinovart i Miquel Bofill                                                           420,00 + 560,00 €

         Concert de Valsos           Contrapunt – Orquestra Terres de Marca                              1.130,75 + 1.238,44 €

 

 

A QUINES DESPESES ES DEDIQUEN ELS DINERS REBUTS?

Despeses de personal

Formació dels cantaires

Contractació de músics, material  i publicitat pels espectacles del Cicle i de la Temporada

Publicitat, propaganda i programes de mà dels concerts

Material per a l’activitat