L’Assemblea és la base organitzativa de la coral, en la qual hi participen tots els cantaries (socis).

La junta directiva escollida entre els socis per l’assemblea del 2022 i renovada amb una nova vocal el 2023, que està composta per:

  • Arnau Torres Nadal, president
  • Isaac Sánchez Barrera, vicepresident
  • Maria Farrerons Mateu, secretària
  • Oriol Quer Riera, tresorer
  • Joan Francesc Altés Riera, vocal
  • Rosa Guerola Fernández, vocal

La directora: Esther Doñate Gil, responsable artística de la coral.

La professora de tècnica: Ana Puche.