L’Assemblea és la base organitzativa de la coral, en la que hi participen tots els cantaries (socis)

La junta directiva escollida entre els socis per l’assemblea del 2020 que està composta per

PILAR CAPELL LÓPEZ- PRESIDENTA

CARME MAS PUIG – SECRETARIA

ORIOL QUER I RIERA – TRESORER

JOSEP MARIA ALTÉS I RIERA – VOCAL

JOAN FRANCESC ALTÉS i RIERA -VOCAL

 

La directora: ESHER DOÑATE GIL, és la responsable artística de la coral.