La Coral l’Amistat, que ha participat tant en el grup motor, que redactà el reglament de participació municipal, com en tot el procés de definició i seguiment del pressupost participatiu, us demana la vostra implicació, votant, ja sigui per internet o presencialment del 17 al 30 d’octubre.
Trobareu informació del procés i de les propostes que es voten a http://governobert.pdm.cat/participacio/proces-de-debat/37/pressupost-participatiu-2017/

També informar-vos de que hem presentat la proposta 72, amb un cost de 26.975,52 € per a la que demanen els  vostre vot:

“adquisició de dues pantalles acústiques per millorar l’audició a l’escenari de l’Espai l’Amistat, així com per a concerts i espectacles a l’aire lliure. Pdreu veure una descripció de les pantalles , també imatges i dimensions , característiques tècniques i el pressupost d’una pantalla.
Serien molt útils tant per escoles, festes socials, concerts (tant a l’aire lliure com en espais amb molta o poca reverberació). El fet de tenir-ne 2 permetria més disponibilitat i també, de poder ajuntar-les, donarien cobertura a tota una orquestra. El material es podria desar al magatzem que té cultura a la plaça Salvador Moragas i estar a càrrec de la brigada. Aquestes conxes vindrien a cobrir la demanda que varem fer de conxa acústica per a l’Espai l’Amistat abans del 2011”

No deixeu passar aquesta oportunitat de millora acústica de l’Espai l’Amistat tant pel gaudi dels espectadors com dels intèrprets.

Pressupost municipal participatiu