Essències

Essències

Intèrprets: Cor Lieder Càmera , amb els solistes vocals Belén Bernaus i Laia Prat, sopranos; Margarida Lladó i Guillermina Morales, mezzosopranos; Matthew Thomson i Lluís Vila, tenors; Pablo Acosta i Albert Cabero, barítons. Dirigits per Josep Vila i Casañas Aprofiteu