Madre no mi far monaca

Madre no mi far monaca

«Madre non mi far Monaca, músiques i autores del barroc», és un concert de música històrica que ens farà conèixer les artistes extraordinàries que visqueren als segles XVII i XVIII i que contravingueren els hàbits de l’època: algunes des de